ศูนย์สอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
หน้าหลัก | ข่าวการจัดสอบ | รายละเอียดการสมัครสอบ | ดาวน์โหลดเอกสาร | คุณสมบัติผู้สมัคร | ถาม-ตอบ | สมัครลงทะเบียนสอบ | ประกาศรายชื่อ | ติดต่อสอบถาม
 
สมัครลงทะเบียนสอบ
 
 
 
 
ระบบการลงทะเบียน ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ศสอ
 ข่าวการจัดสอบ
cs

ประกาศการคืนค่าธรรมเนียมสมัครสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 
6 ส.ค. 2563
ติดต่อสอบถาม 065-478-5107 หรือ 065-539-3016 ติดต่อในวันเเละเวลาราชการ...
อ่านรายละเอียด

cs

เลื่อนการสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด 
20 เม.ย. 2563
ติดต่อสอบถาม 065-478-5108 หรือ 065-539-3016 ติดต่อในวันเเละเวลาราชการเท่านั้น...
อ่านรายละเอียด

cs

เลื่อนการรับสมัครสอบผู้ควบคุมระบบำบัดมลพิษครั้งที่ 2/2563 
31 มี.ค. 2563
ติดต่อสอบถาม 065-478-5107 หรือ 065-539-3016 ติดต่อในวันเเละเวลาราชการ...
อ่านรายละเอียด

cs

เลื่อนการสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ รอบ 1 ปี 2563 
28 ก.พ. 2563
ติดต่อสอบถาม 065-478-5108, 0655393016...
อ่านรายละเอียด

cs

ประกาศผลสอบอย่างทางการ รอบ 4/2562 
6 ม.ค. 2563
ขึ้นทะเบียนสอบผ่าน 10 ม.ค. 2563...
อ่านรายละเอียด

1, 2, 3,

หน้าหลัก  |  ข่าวการจัดสอบ  |  รายละเอียดการสมัครสอบ  |  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  คุณสมบัติผู้สมัคร  |  ถาม-ตอบ
สมัครลงทะเบียนสอบ  |  ประกาศรายชื่อ  |  ติดต่อสอบถาม
© 2011 Ehwm-exam.com