การสอบตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 - มิถุนายน 2562 กรุณาติดต่อภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ โทร. 0-2797-0999 ต่อ 1002, 1003

 
 ศูนย์สอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
หน้าหลัก | ข่าวการจัดสอบ | รายละเอียดการสมัครสอบ | ดาวน์โหลดเอกสาร | คุณสมบัติผู้สมัคร | ถาม-ตอบ | สมัครลงทะเบียนสอบ | ประกาศรายชื่อ | ติดต่อสอบถาม
 
สมัครลงทะเบียนสอบ
 
 
ประกาศรายชื่อ
 

สำรวจผู้สมัครที่ต้องการให้จัดสอบ
ในระดับภูมิภาค

ประเภท
บำบัดมลพิษน้ำ
บำบัดมลพิษอากาศ
จัดการกากอุตสาหกรรม
ชื่อ
นามสกุล
จังหวัด
เบอร์โทร
 
 
ระบบการลงทะเบียน ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ศสอ
 ข่าวการจัดสอบ
cs

การสอบขึ้นทะเบียนรอบที่ 3 และ 4 / 2561 
16 ก.ค. 2561
เว็บไซต์และสถานที่สอบ 3 และ 4 ปี 2561...
อ่านรายละเอียด

cs

ผลสอบรอบ 2-61 
25 มิ.ย. 2561
ขึ้นทะเบียนสอบผ่าน 5 ก.ค....
อ่านรายละเอียด

cs

รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ และอาคารสอบ 
11 พ.ค. 2561
ติดต่อสอบถาม 02-2183949...
อ่านรายละเอียด

cs

ผลสอบครังที่ 1-2561 
5 เม.ย. 2561
คะแนนสอบ (อย่างไม่เป็นทางการ)...
อ่านรายละเอียด

cs

ปฏิทินสอบ ปี 2561 
10 ม.ค. 2561
รอบที่ 1 และ 2...
อ่านรายละเอียด

1, 2, 3, 4, 5,

หน้าหลัก  |  ข่าวการจัดสอบ  |  รายละเอียดการสมัครสอบ  |  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  คุณสมบัติผู้สมัคร  |  ถาม-ตอบ
สมัครลงทะเบียนสอบ  |  ประกาศรายชื่อ  |  ติดต่อสอบถาม
© 2011 Ehwm-exam.com