การสอบตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 - มิถุนายน 2562 กรุณาติดต่อภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ โทร. 0-2797-0999 ต่อ 1002, 1003

 
 ศูนย์สอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
หน้าหลัก | ข่าวการจัดสอบ | รายละเอียดการสมัครสอบ | ดาวน์โหลดเอกสาร | คุณสมบัติผู้สมัคร | ถาม-ตอบ | สมัครลงทะเบียนสอบ | ประกาศรายชื่อ | ติดต่อสอบถาม
 
สมัครลงทะเบียนสอบ
 
 
ประกาศรายชื่อ
 

สำรวจผู้สมัครที่ต้องการให้จัดสอบ
ในระดับภูมิภาค

ประเภท
บำบัดมลพิษน้ำ
บำบัดมลพิษอากาศ
จัดการกากอุตสาหกรรม
ชื่อ
นามสกุล
จังหวัด
เบอร์โทร
 
 
ระบบการลงทะเบียน ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ศสอ
 ข่าวการจัดสอบ
cs

รายชื่อผู้เข้าสอบและสถานที่สอบ  
4 ก.ย. 2558
กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อและนามสกุล...
อ่านรายละเอียด

cs

ผลสอบครั้งที่ 2 ปี 2558 
29 มิ.ย. 2558
ขึ้นทะเบียนวันที่ 15 ก.ค....
อ่านรายละเอียด

cs

ปฏิทินการจัดสอบปี พ.ศ. 2558 
24 มิ.ย. 2558
รอบที่ 3 และ 4 ศูนย์สอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...
อ่านรายละเอียด

cs

รายชื่อหน่วยงานฝึกอบรมที่กรมโรงงานฯรับรอง 
5 ม.ค. 2558
เกียรติบัตรผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่รับรองเท่านั้นสามารถนำมาสมัครสอบได้...
อ่านรายละเอียด

cs

เครื่องคิดเลขที่นำเข้าห้องสอบ 
7 พ.ค. 2556
กรุณานำมาด้วยตนเอง...
อ่านรายละเอียด

1, 2, 3, 4, 5,

หน้าหลัก  |  ข่าวการจัดสอบ  |  รายละเอียดการสมัครสอบ  |  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  คุณสมบัติผู้สมัคร  |  ถาม-ตอบ
สมัครลงทะเบียนสอบ  |  ประกาศรายชื่อ  |  ติดต่อสอบถาม
© 2011 Ehwm-exam.com