การสอบตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 - มิถุนายน 2562 กรุณาติดต่อภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ โทร. 0-2797-0999 ต่อ 1002, 1003

 
 ศูนย์สอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
หน้าหลัก | ข่าวการจัดสอบ | รายละเอียดการสมัครสอบ | ดาวน์โหลดเอกสาร | คุณสมบัติผู้สมัคร | ถาม-ตอบ | สมัครลงทะเบียนสอบ | ประกาศรายชื่อ | ติดต่อสอบถาม
 
สมัครลงทะเบียนสอบ
 
 
ประกาศรายชื่อ
 

สำรวจผู้สมัครที่ต้องการให้จัดสอบ
ในระดับภูมิภาค

ประเภท
บำบัดมลพิษน้ำ
บำบัดมลพิษอากาศ
จัดการกากอุตสาหกรรม
ชื่อ
นามสกุล
จังหวัด
เบอร์โทร
 
 
ระบบการลงทะเบียน ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ศสอ
 ข่าวการจัดสอบ
cs

แจ้งระเบียบปฏิบัติในห้องสอบ 
6 พ.ค. 2556
ผู้มีสิทธ์สอบควรปฏิบัติตาม...
อ่านรายละเอียด

cs

สำหรับผู้สมัครออนไลน์ (หลายประเภทระบบบำบัด) 
6 พ.ค. 2556
ทำความเข้าใจก่อนสมัครออนไลน์...
อ่านรายละเอียด

cs

สำหรับผู้สมัครที่พบปัญหาเรื่องกากบาทในช่องอบรมเกินกว่าที่เลือก 
12 มิ.ย. 2555
การแก้ไขข้อมูลในใบสมัครสอบ...
อ่านรายละเอียด

cs

ตำราระบบบำบัดมลพิษ 
17 มิ.ย. 2554
ราคาและสถานที่จำหน่ายตำรา...
อ่านรายละเอียด

1, 2, 3, 4, 5,

หน้าหลัก  |  ข่าวการจัดสอบ  |  รายละเอียดการสมัครสอบ  |  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  คุณสมบัติผู้สมัคร  |  ถาม-ตอบ
สมัครลงทะเบียนสอบ  |  ประกาศรายชื่อ  |  ติดต่อสอบถาม
© 2011 Ehwm-exam.com