การสอบตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 - มิถุนายน 2562 กรุณาติดต่อภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ โทร. 0-2797-0999 ต่อ 1002, 1003

 
 ศูนย์สอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
หน้าหลัก | ข่าวการจัดสอบ | รายละเอียดการสมัครสอบ | ดาวน์โหลดเอกสาร | คุณสมบัติผู้สมัคร | ถาม-ตอบ | สมัครลงทะเบียนสอบ | ประกาศรายชื่อ | ติดต่อสอบถาม
 
สมัครลงทะเบียนสอบ
 
 
ประกาศรายชื่อ
 

สำรวจผู้สมัครที่ต้องการให้จัดสอบ
ในระดับภูมิภาค

ประเภท
บำบัดมลพิษน้ำ
บำบัดมลพิษอากาศ
จัดการกากอุตสาหกรรม
ชื่อ
นามสกุล
จังหวัด
เบอร์โทร
 
 
ระบบการลงทะเบียน ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ศสอ
 ข่าวการจัดสอบ
cs

ประกาศคะแนนสอบรอบ 1-59 
20 เม.ย. 2559
เปิดให้ขึ้นทะเบียนวันที่ 12 พฤษภาคม 2559...
อ่านรายละเอียด

cs

ประกาศผลคะแนนสอบ รอบ 4-58 
25 ธ.ค. 2558
เปิดให้ขึ้นทะเบียนวันพุธที่ 6 ม.ค. 59...
อ่านรายละเอียด

cs

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบรอบ 4/2558 
19 พ.ย. 2558
ฉบับปรับปรุง...
อ่านรายละเอียด

cs

ประกาศผลสอบ 3/58 
9 ต.ค. 2558
ขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 58...
อ่านรายละเอียด

cs

รับสมัครสอบรอบ 4 ปี 2558 
1 ต.ค. 2558
1-31 ตุลาคม 58...
อ่านรายละเอียด

1, 2, 3, 4, 5,

หน้าหลัก  |  ข่าวการจัดสอบ  |  รายละเอียดการสมัครสอบ  |  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  คุณสมบัติผู้สมัคร  |  ถาม-ตอบ
สมัครลงทะเบียนสอบ  |  ประกาศรายชื่อ  |  ติดต่อสอบถาม
© 2011 Ehwm-exam.com