การสอบตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 - มิถุนายน 2562 กรุณาติดต่อภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ โทร. 0-2797-0999 ต่อ 1002, 1003

 
 ศูนย์สอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
หน้าหลัก | ข่าวการจัดสอบ | รายละเอียดการสมัครสอบ | ดาวน์โหลดเอกสาร | คุณสมบัติผู้สมัคร | ถาม-ตอบ | สมัครลงทะเบียนสอบ | ประกาศรายชื่อ | ติดต่อสอบถาม
 
สมัครลงทะเบียนสอบ
 
 
ประกาศรายชื่อ
 

สำรวจผู้สมัครที่ต้องการให้จัดสอบ
ในระดับภูมิภาค

ประเภท
บำบัดมลพิษน้ำ
บำบัดมลพิษอากาศ
จัดการกากอุตสาหกรรม
ชื่อ
นามสกุล
จังหวัด
เบอร์โทร
 
 
ระบบการลงทะเบียน ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ศสอ
 ข่าวการจัดสอบ
cs

ประกาศผลสอบรอบ 4/2560 
9 ม.ค. 2561
สอบผ่านขึ้นทะเบียน 8 ก.พ....
อ่านรายละเอียด

cs

การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ การสอบครั้งที่ 3/2560 
13 พ.ย. 2560
ตั้งแต่วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560...
อ่านรายละเอียด

cs

ผลสอบครั้งที่ 3 ปี 2560 
11 ต.ค. 2560
คะแนนสอบ (อย่างไม่เป็นทางการ)...
อ่านรายละเอียด

cs

การพิมพ์เอกสารสมัครสอบ 
31 ก.ค. 2560
ติดต่อ HSM.EXAM@gmail.com...
อ่านรายละเอียด

cs

ประกาศผลคะแนนสอบ รอบ 2/2559 
8 ก.ค. 2559
ระบบการขึ้นทะเบียนมีปัญหา!!...
อ่านรายละเอียด

1, 2, 3, 4, 5,

หน้าหลัก  |  ข่าวการจัดสอบ  |  รายละเอียดการสมัครสอบ  |  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  คุณสมบัติผู้สมัคร  |  ถาม-ตอบ
สมัครลงทะเบียนสอบ  |  ประกาศรายชื่อ  |  ติดต่อสอบถาม
© 2011 Ehwm-exam.com