Exam News

ข่าวการจัดสอบ

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตรครั้งที่ 2 ปี 2565

24 ก.ค. 2565

ติดต่อสอบถาม hsm.exam@gmail.com หรือ 065 478 5107, 061 602 5977 หรือ 02 218 3949 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศผลสอบมาตรฐานฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 อย่างเป็นทางการ

23 มิ.ย. 2565

สอบถามข้อมูล 061 602 5977, 065 478 5107, 02 218 3949 หรือ hsm.exam@gmail.com ในวันและเวลาราชการ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถานที่สอบ และการตรวจ ATK สำหรับการสอบมาตรฐานฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

18 พ.ค. 2565

ติดต่อสอบถาม 065-478-5107, 065-539-3016 หรือ 061-602-5977 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น ยกเว้นกรณีจำเป็นเร่งด่วน

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตร

13 พ.ค. 2565

ติดต่อสอบถาม hsm.exam@gmail.com หรือ 065 478 5107, 061 602 5977 หรือ 02 218 3949 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศผลสอบมาตรฐานฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 อย่างเป็นทางการ

8 เม.ย. 2565

ติดต่อสอบถาม hsm.exam@gmail.com หรือ 065 478 5107, 065 539 3016, 061 602 5977 หรือ 02 218 3949 ในวันและเวลาราชการ

รายชื่อผู้สามารถใช้สิทธิ์เลื่อนสอบมาตรฐานฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

7 เม.ย. 2565

ติดต่อสอบถาม hsm.exam@gmail.com หรือ 065 478 5107, 065 539 3016, 06 1602 5977 หรือ 02 218 3949 ในวันและเวลาราชการ

ค้นหาใบสมัครสอบหรือเอกสารชำระค่าธรรมเนียม

กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำการค้นหา.