Exam News

ข่าวการจัดสอบ

ประกาศผลสอบมาตรฐานฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 อย่างเป็นทางการ

4 ต.ค. 2566

การสอบมาตรฐานฯ ครั้งที่ 3 ปี 2566 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว ทางศูนย์สอบมาตรฐานฯ ขอประกาศผลสอบมาตรฐานฯ อย่างเป็นทางการ โดยผู้เข้าสอบที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษได้นั้น

ประกาศผลการสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 (อย่างไม่เป็นทางการ)

27 ก.ย. 2566

การสอบมาตรฐานฯ ครั้งที่ 3 ปี 2566 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว ทางศูนย์สอบมาตรฐานฯ ขอประกาศผลสอบมาตรฐานฯ (อย่างไม่เป็นทางการ) โดยผู้เข้าสอบที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษได้นั้น

แผนผังที่นั่งสอบและแผนที่สถานที่จัดสอบผู้ควบคุมฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

22 ส.ค. 2566

แผนผังที่นั่งสอบและแผนที่สถานที่จัดสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

15 ส.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

ปฏิทินการจัดสอบมาตรฐานฯ ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4

12 พ.ค. 2566

ปฏิทินการจัดสอบมาตรฐานฯ ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 การสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ประจำปี พ.ศ. 2566

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งประกาศนียบัตรครั้งที่ 2 ปี 2565

24 ก.ค. 2565

ติดต่อสอบถาม hsm.exam@gmail.com หรือ 065 478 5107, 061 602 5977 หรือ 02 218 3949 ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อเรา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศูนย์สอบผู้ควบคุม) อาคารวิจัยจุฬาฯ ชั้น 8 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์โทรศัพท์
065 478 5107, 02 218 3831


ติดต่อในวันและเวลาราชการ

ค้นหาใบสมัครสอบหรือเอกสารชำระค่าธรรมเนียม

กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำการค้นหา.