Exam News

ข่าวการจัดสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

8 พ.ค. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

ประกาศผลสอบมาตรฐานผู้ควบคุมฯ ครั้งที่ 1 ปี 2567 (อย่างเป็นทางการ)

19 เม.ย. 2567

การสอบมาตรฐานฯ ครั้งที่ 1 ปี 2567 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว ทางศูนย์สอบมาตรฐานฯ ขอประกาศผลสอบมาตรฐานฯ อย่างเป็นทางการ

ประกาศผลสอบมาตรฐานฯ ครั้งที่ 1 ปี 2567 (อย่างไม่เป็นทางการ)

28 มี.ค. 2567

การสอบมาตรฐานฯ ครั้งที่ 1 ปี 2567 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว ทางศูนย์สอบมาตรฐานฯ ขอประกาศผลสอบมาตรฐานฯ (อย่างไม่เป็นทางการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

16 ก.พ. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

ประกาศผลสอบมาตรฐานฯ (อย่างเป็นทางการ) ครั้งที่ 4 ปี 2566

15 ธ.ค. 2566

การสอบมาตรฐานฯ ครั้งที่ 4 ปี 2566 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว ทางศูนย์สอบมาตรฐานฯ ขอประกาศผลสอบมาตรฐานฯ อย่างเป็นทางการ โดยผู้เข้าสอบที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษได้นั้น

ประกาศผลสอบมาตรฐานฯ (อย่างไม่เป็นทางการ) ครั้งที่ 4 ปี 2566

15 ธ.ค. 2566

ประกาศผลสอบมาตรฐานฯ (อย่างไม่เป็นทางการ)

ติดต่อเรา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศูนย์สอบผู้ควบคุม) อาคารวิจัยจุฬาฯ ชั้น 8 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์โทรศัพท์
065 478 5107, 02 218 3831


ติดต่อในวันและเวลาราชการ