ศูนย์สอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
หน้าหลัก | ข่าวการจัดสอบ | รายละเอียดการสมัครสอบ | ดาวน์โหลดเอกสาร | คุณสมบัติผู้สมัคร | ถาม-ตอบ | สมัครลงทะเบียนสอบ | ประกาศรายชื่อ | ติดต่อสอบถาม
 
สมัครลงทะเบียนสอบ
 
 
 
 
ระบบการลงทะเบียน ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ศสอ
 ข่าวการจัดสอบ

ตรวจสอบข้อมูล พิมพ์เอกสารการสมัคร และการแก้ไขข้อมูล

 เนื่องด้วยเมื่อผู้สมัครทำการสมัครและบันทึกข้อมูลแล้ว จะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ จึงรบกวนให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการบันทึกข้อมูล และทำการพิมพ์เอกสารการสมัครสอบให้เรียบร้อยหลังจากการบันทึกข้อมูล

  อย่างไรก็ตาม หากผู้สมัครสอบไม่ได้ดำเนินการพิมพ์เอกสารหลังจากบันทึกเอกสาร หรือมีการกรอกข้อมูลผิด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทางอีเมล hsm.exam@gmail.com และเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแก้ไขข้อมูล และ/หรือส่งเอกสารให้ทางอีเมลที่ท่านระบุคำขอมา

หน้าหลัก  |  ข่าวการจัดสอบ  |  รายละเอียดการสมัครสอบ  |  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  คุณสมบัติผู้สมัคร  |  ถาม-ตอบ
สมัครลงทะเบียนสอบ  |  ประกาศรายชื่อ  |  ติดต่อสอบถาม
© 2011 Ehwm-exam.com