ศูนย์สอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
หน้าหลัก | ข่าวการจัดสอบ | รายละเอียดการสมัครสอบ | ดาวน์โหลดเอกสาร | คุณสมบัติผู้สมัคร | ถาม-ตอบ | สมัครลงทะเบียนสอบ | ประกาศรายชื่อ | ติดต่อสอบถาม
 
สมัครลงทะเบียนสอบ
 
 
ประกาศรายชื่อ
 

สำรวจผู้สมัครที่ต้องการให้จัดสอบ
ในระดับภูมิภาค

ประเภท
บำบัดมลพิษน้ำ
บำบัดมลพิษอากาศ
จัดการกากอุตสาหกรรม
ชื่อ
นามสกุล
จังหวัด
เบอร์โทร
 
 
ระบบการลงทะเบียน ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ศสอ
 ข่าวการจัดสอบ

ปฏิทินสอบปี 2562 รอบ 3 และ 4

  การจัดสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ รอบ 3 และ 4 พ.ศ. 2562


จัดสอบที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รอบที่ 3/62 เริ่มรับสมัครวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 กรกฎาคม 2562

เมื่อทำการสมัครออนไลน์ในระบบแล้วกรุณาส่งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ
ตามขั้นตอนการสมัคร 
 
http://www.ehwm-exam.com/derscription.php

การดำเนินการ

ครั้งที่ 3/2562

ครั้งที่ 4/2562

สมัครสอบ
ชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร
ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ

1-31 กรกฎาคม 2562 1–31 ตุลาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและแผนผังที่นั่งสอบ


   20 สิงหาคม 2562

   8 พฤศจิกายน 2562
วันสอบ
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
ผู้ควบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ 

ประกาศผลสอบ
 
1 กันยายน 2562
กันยายน 2562
15 กันยายน 2562

   4 ตุลาคม 2562

   24 พฤศจิกายน 2562
   1 ธันวาคม 2562
   15 ธันวาคม 2562

   10 มกราคม 2563

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบวิชาละ 800 บาท  
(ใบเสร็จจะแจกให้ในวันสอบ หากต้องการก่อนรบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่)

หมายเหตุ

กรุณาตรวจสอบใบ payment ว่าเป็นของ ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาสยามสแควร์ เลขที่บัญชี 123-0-04062-9
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ hsm.exam@gmail.com  หรือ 0-2218-4252 คุณพรภวิษย์ ทองไพจิตร

** กรณีที่ผู้สมัครจ่ายค่าธรรมเนียมด้วยวิธีอื่นๆ นอกเหนือจากการใช้ ใบ payment ที่ระบบจัดทำให้ เช่น การจ่ายด้วยวิธีการโอนผ่านธนาคาร ATM หรือระบบ online banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสยามสแควร์ เลขบัญชี 123-0-04062-9  

ชื่อบัญชี   โครงการพัฒนาหน่วยฝึกอบรมและบริการวิชาการ

ทั้งนี้การจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบด้วยวิธีอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการนำใบ payment ที่ระบบออกให้ จะได้รับการออกใบเสร็จที่ช้ากว่าปกติ เนื่องจากจะต้องลำดับสิทธ์ให้กับผู้จ่ายค่าธรรมเนียมด้วยใบ payment ก่อนค่ะ

 


 

หน้าหลัก  |  ข่าวการจัดสอบ  |  รายละเอียดการสมัครสอบ  |  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  คุณสมบัติผู้สมัคร  |  ถาม-ตอบ
สมัครลงทะเบียนสอบ  |  ประกาศรายชื่อ  |  ติดต่อสอบถาม
© 2011 Ehwm-exam.com