การสอบตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 - มิถุนายน 2562 กรุณาติดต่อภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ โทร. 0-2797-0999 ต่อ 1002, 1003

 
 ศูนย์สอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
หน้าหลัก | ข่าวการจัดสอบ | รายละเอียดการสมัครสอบ | ดาวน์โหลดเอกสาร | คุณสมบัติผู้สมัคร | ถาม-ตอบ | สมัครลงทะเบียนสอบ | ประกาศรายชื่อ | ติดต่อสอบถาม
 
สมัครลงทะเบียนสอบ
 
 
ประกาศรายชื่อ
 

สำรวจผู้สมัครที่ต้องการให้จัดสอบ
ในระดับภูมิภาค

ประเภท
บำบัดมลพิษน้ำ
บำบัดมลพิษอากาศ
จัดการกากอุตสาหกรรม
ชื่อ
นามสกุล
จังหวัด
เบอร์โทร
 
 
ระบบการลงทะเบียน ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ศสอ
 ข่าวการจัดสอบ

รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ และอาคารสอบ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบ 2-2561


สอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ 
วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 สอบที่อาคารแถบ นีละนิธิ และอาคารมหามกุฏ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อ --> Download

สอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 สอบที่อาคารแถบ นีละนิธิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อ --> Download

สอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม 
วันที่ 3 มิถุนายน 2561 สอบที่อาคารแถบ นีละนิธิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อ --> Download

 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 

แผนที่อาคารสอบ  --> Download

การเดินทาง
  • เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสยาม อาจต่อ Taxi หรือรถเมล์ ลงบริเวณประตูอุโมงค์ ฝั่งคณะวิทยาศาสตร์
  • เดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีสามย่าน (จามจุรีสแควร์)

ที่จอดรถส่วนบุคคล (ที่จอดรถมีจำนวนจำกัด ควรเดินทางมาสอบด้วยรถสาธารณะ)

  • อาคารจามจุรีสแควร์ (จัตุรัสจามจุรี)  (มีค่าใช้จ่าย)
  • อาคารจอดรถ 3   (คณะรัฐศาสตร์) (มีค่าใช้จ่าย)

------------------------------------------------------------------------------------------


ผู้สมัครที่ส่งเอกสารไม่ครบ สามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมทาง Fax 02-219-2252  หรือทางเมล์ hsm.exam@gmail.com

มีข้อสงสัย ติดต่อ 02-218-3949  หรือ hsm.exam@gmail.com
วันสอบ กรุณาเตรียมบัตรประชาชน, ดินสอ 2B, ยางลบ, ปากกา และรับประทานอาหารมาให้พร้อม 
(เนื่องจากโรงอาหารมหาวิทยาลัยอาจปิดในวันอาทิตย์ที่เป็นวันสอบ)

หน้าหลัก  |  ข่าวการจัดสอบ  |  รายละเอียดการสมัครสอบ  |  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  คุณสมบัติผู้สมัคร  |  ถาม-ตอบ
สมัครลงทะเบียนสอบ  |  ประกาศรายชื่อ  |  ติดต่อสอบถาม
© 2011 Ehwm-exam.com