การสอบตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 - มิถุนายน 2562 กรุณาติดต่อภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ โทร. 0-2797-0999 ต่อ 1002, 1003

 
 ศูนย์สอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
หน้าหลัก | ข่าวการจัดสอบ | รายละเอียดการสมัครสอบ | ดาวน์โหลดเอกสาร | คุณสมบัติผู้สมัคร | ถาม-ตอบ | สมัครลงทะเบียนสอบ | ประกาศรายชื่อ | ติดต่อสอบถาม
 
สมัครลงทะเบียนสอบ
 
 
ประกาศรายชื่อ
 

สำรวจผู้สมัครที่ต้องการให้จัดสอบ
ในระดับภูมิภาค

ประเภท
บำบัดมลพิษน้ำ
บำบัดมลพิษอากาศ
จัดการกากอุตสาหกรรม
ชื่อ
นามสกุล
จังหวัด
เบอร์โทร
 
 
ระบบการลงทะเบียน ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ศสอ
 ข่าวการจัดสอบ

ประกาศผลสอบ 3/58

 

 ประกาศผลคะแนนสอบ รอบ 3/58


ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
http://www.ehwm-exam.com/uploads/downloads/347676571444356217.pdf

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ 
http://www.ehwm-exam.com/uploads/downloads/240613701444356240.pdf

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม
http://www.ehwm-exam.com/uploads/downloads/314846681444356281.pdf


เพื่อความสะดวกในการหารายชื่อสามารถกด Ctrl+F เพื่อค้นหาชื่อตนเองได้คะ

**สำหรับผู้ที่สอบผ่าน ระบบการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

จะเปิดให้ผู้สอบผ่านในรอบ 3/58 
ขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2558

ผ่านทางเว็บไซต์ 
http://nsers.diw.go.th/diw/

ประกาศนียบัตรผู้สอบผ่านจะเริ่มจัดส่งผู้สอบผ่านช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 58

หน้าหลัก  |  ข่าวการจัดสอบ  |  รายละเอียดการสมัครสอบ  |  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  คุณสมบัติผู้สมัคร  |  ถาม-ตอบ
สมัครลงทะเบียนสอบ  |  ประกาศรายชื่อ  |  ติดต่อสอบถาม
© 2011 Ehwm-exam.com