ศูนย์สอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
หน้าหลัก | ข่าวการจัดสอบ | รายละเอียดการสมัครสอบ | ดาวน์โหลดเอกสาร | คุณสมบัติผู้สมัคร | ถาม-ตอบ | สมัครลงทะเบียนสอบ | ประกาศรายชื่อ | ติดต่อสอบถาม
 
สมัครลงทะเบียนสอบ
 
 
 
 
ระบบการลงทะเบียน ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ศสอ
 ข่าวการจัดสอบ

รายชื่อหน่วยงานฝึกอบรมที่กรมโรงงานฯรับรอง


รายชื่อหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรอง 

รายชื่อหน่วยงานจัดฝึกอบรม

หมายเลขโทรศัพท์

1. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

044-224-178

2. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ชื่อเดิม สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
ชื่อใหม่ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

02-345-1261

3. มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

02-503-3333 ต่อ 531

4. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

074-287-423

5. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

02-717-3000 ต่อ 791

6. บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

02-265-8110

7. สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

02-884-1852

8. สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

02-683-1913 -14


กำหนดการฝึกอบรมผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ และกากอุตสาหกรรม click


หน้าหลัก  |  ข่าวการจัดสอบ  |  รายละเอียดการสมัครสอบ  |  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  คุณสมบัติผู้สมัคร  |  ถาม-ตอบ
สมัครลงทะเบียนสอบ  |  ประกาศรายชื่อ  |  ติดต่อสอบถาม
© 2011 Ehwm-exam.com