การสอบตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 - มิถุนายน 2562 กรุณาติดต่อภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ โทร. 0-2797-0999 ต่อ 1002, 1003

 
 ศูนย์สอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
หน้าหลัก | ข่าวการจัดสอบ | รายละเอียดการสมัครสอบ | ดาวน์โหลดเอกสาร | คุณสมบัติผู้สมัคร | ถาม-ตอบ | สมัครลงทะเบียนสอบ | ประกาศรายชื่อ | ติดต่อสอบถาม
 
สมัครลงทะเบียนสอบ
 
 
ประกาศรายชื่อ
 

สำรวจผู้สมัครที่ต้องการให้จัดสอบ
ในระดับภูมิภาค

ประเภท
บำบัดมลพิษน้ำ
บำบัดมลพิษอากาศ
จัดการกากอุตสาหกรรม
ชื่อ
นามสกุล
จังหวัด
เบอร์โทร
 
 
ระบบการลงทะเบียน ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ศสอ
 ข่าวการจัดสอบ

รายชื่อหน่วยงานฝึกอบรมที่กรมโรงงานฯรับรอง

กำหนดการฝึกอบรมปี 2558  ..Click..

รายชื่อหน่วยงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรอง 

รายชื่อหน่วยงานจัดฝึกอบรม

หมายเลขโทรศัพท์

1. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

02-503-3333 ต่อ 203, 505, 517

2.สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

02-717-3000

3. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

02-345-1261 -4

4. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

02-319-2410 -13

5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

074-287-053

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

044-224-451

7. บจก. เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล

038-977-777

8. สมาคมพัฒนาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

02-683-1913 -14


หน่วยงานอบรมที่ผ่านการรับรองเพิ่มเติม

9. บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ติดต่อ 02-683-1920


หน้าหลัก  |  ข่าวการจัดสอบ  |  รายละเอียดการสมัครสอบ  |  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  คุณสมบัติผู้สมัคร  |  ถาม-ตอบ
สมัครลงทะเบียนสอบ  |  ประกาศรายชื่อ  |  ติดต่อสอบถาม
© 2011 Ehwm-exam.com