การสอบตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 - มิถุนายน 2562 กรุณาติดต่อภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ โทร. 0-2797-0999 ต่อ 1002, 1003

 
 ศูนย์สอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
หน้าหลัก | ข่าวการจัดสอบ | รายละเอียดการสมัครสอบ | ดาวน์โหลดเอกสาร | คุณสมบัติผู้สมัคร | ถาม-ตอบ | สมัครลงทะเบียนสอบ | ประกาศรายชื่อ | ติดต่อสอบถาม
 
สมัครลงทะเบียนสอบ
 
 
ประกาศรายชื่อ
 

สำรวจผู้สมัครที่ต้องการให้จัดสอบ
ในระดับภูมิภาค

ประเภท
บำบัดมลพิษน้ำ
บำบัดมลพิษอากาศ
จัดการกากอุตสาหกรรม
ชื่อ
นามสกุล
จังหวัด
เบอร์โทร
 
 
ระบบการลงทะเบียน ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ศสอ
 ข่าวการจัดสอบ

ตำราระบบบำบัดมลพิษ


ประชาสัมพันธ์ เรื่อง..
ตำราระบบบำบัดมลพิษสำหรับผู้ควบคุมระบบ


 
 ผู้สมัครสอบและผู้สนใจสามารถหาซื้อตำราระบบบำบัดมลพิษได้ รายละเอียดดังนี้
  • ตำราระบบบำบัดมลพิษน้ำ     ราคาเล่มละ     400    บาท
  • ตำราระบบบำบัดมลพิษอากาศ     ราคาเล่มละ     500    บาท
  • ตำราระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม      ราคาเล่มละ     400    บาท

หาซื้อได้ที่

1. กองคลัง กรมโรงงานอุตสาหกรรม  โทร 0 2202 3976

             - จำหน่ายตำราระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ และกากอุตสาหกรรม (ไม่มีบริการจัดส่งทางไปรษณีย์)

 หน้าหลัก  |  ข่าวการจัดสอบ  |  รายละเอียดการสมัครสอบ  |  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  คุณสมบัติผู้สมัคร  |  ถาม-ตอบ
สมัครลงทะเบียนสอบ  |  ประกาศรายชื่อ  |  ติดต่อสอบถาม
© 2011 Ehwm-exam.com