News

ชี้แจงเกี่ยวกับผู้สมัครสอบที่เลื่อนสอบจากครั้งที่ 1 ปี 2563

ประกาศ ชี้แจงเกี่ยวกับผู้สมัครสอบที่เลื่อนสอบจากครั้งที่ 1 ปี 2563

 สืบเนื่องจากประกาศ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) เรื่อง เลื่อนการจัดสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปีพ.ศ. 2563 มีผู้มีสิทธิ์สอบครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 จำนวน 8 ท่าน ได้แจ้งความประสงค์ขอเลื่อนสอบ ในขณะนี้ทางศสอ. ได้กลับมาดำเนินการจัดสอบแล้ว สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบที่ได้แจ้งความประสงค์เลื่อนสอบก่อนหน้า สามารถแจ้งความจำนงค์เพื่อรับสิทธิ์ในการสอบรอบ 3 ประจำปี 2564 ได้ ทั้งนี้โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนสมัครสอบ

ตรวจสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบที่แจ้งความประสงค์ขอเลื่อนสอบในครั้งที่ 1 ปี 2563    


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ hsm.exam@gmail.com หรือ 065 478 5107, 065 539 3016 หรือ 02 218 3949
ในวันและเวลาราชการ

ค้นหาใบสมัครสอบหรือเอกสารชำระเงิน

กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำการค้นหา.