ศูนย์สอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
หน้าหลัก | ข่าวการจัดสอบ | รายละเอียดการสมัครสอบ | ดาวน์โหลดเอกสาร | คุณสมบัติผู้สมัคร | ถาม-ตอบ | สมัครลงทะเบียนสอบ | ประกาศรายชื่อ | ติดต่อสอบถาม
 
สมัครลงทะเบียนสอบ
 
 
 
 
ระบบการลงทะเบียน ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ศสอ
 ข่าวการจัดสอบ

เลื่อนการสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

เลื่อนสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ระบาดและขยายตัวอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บัดนี้ โรค COVID-19 ยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ ศสอ. จึงขอแจ้งดำเนินการเลื่อนสอบครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จะคลี่คลายลงและเข้าสู่สภาวะปกติ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้มีสิทธิ์ครั้งที่ 1/ 2563 ทางศูนย์สอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ซึ่งดำเนินงานโดยศสอ. จะดำเนินการคืนค่าธรรมเนียมแก่ผู้ที่มีสิทธิ์สอบครั้งที่ 1 ทั้งหมดก่อน โดยขั้นตอนในการค่าธรรมเนียม เป็นดังนี้คำชี้แจง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้มีสิทธิ์สอบครั้งที่ 1/2563 โปรดอ่านขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการคืนค่าธรรมเนียมให้ครบถ้วน และปฏิบัติตามประกาศ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ผู้ที่มีสิทธิ์รับการคืนค่าธรรมเนียม ได้แก่ ผู้มีสิทธิ์สอบครั้งที่ 1 และผู้ที่มีสิทธิ์สอบครั้งที่ 1 ที่ได้ทำเรื่องย้ายไปสอบครั้งที่ 2 
2. บุคคลข้างต้น (ในข้อที่ 1) ที่มีบัญชี Gmail ลงทะเบียนผ่านลิงค์ https://forms.gle/iekaafogynFHQFEQ6 (คลิก) หรือสามารถสแกน QR code ด้านล่าง

QR code แบบฟอร์มขอคืนเงิน

3. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบครั้งที่ 1/2563 โปรดส่งอีเมลมาที่อีเมลศูนย์สอบ (hsm.exam@gmail.com) โดยภายในอีเมลต้องระบุรายละเอียดดังนี้
  • ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน อีเมล เบอร์โทรศัพท์ของท่าน และวิชาที่ท่านสมัครสอบ
  • ข้อมูลบัญชีธนาคาร ประกอบด้วย เลขที่บัญชีธนาคาร ชื่อธนาคาร สาขาของบัญชี และจังหวัดของบัญชี ทั้งนี้ โปรดอัพโหลดหน้าแรกของบัญชีที่ท่านระบุ (โดยต้องรับรองสำเนาและตั้งชื่อไฟล์หน้าแรกของบัญชีธนาคารเป็นชื่อและนามสกุลของท่าน)
4. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบครั้งที่ 1/2563 ท่านใดที่ร้องขอใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบฉบับจริงที่ออกโดยศูนย์สอบแล้วนั้น ท่านต้องส่งใบเสร็จดังกล่าวกลับมายังศูนย์สอบฯ ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 หากท่านไม่ส่งใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบฉบับจริง กลับมาให้ศูนย์สอบฯ  ศูนย์สอบจะไม่ดำเนินการคืนค่าธรรมเนียมแก่ท่าน ในกรณีที่ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมฉบับจริงสูญหาย โปรดติดต่อศูนย์สอบฯ
5. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบรอบที่ 1/2563 ที่ได้มีการส่งคำร้องขอรับค่าธรรมเนียมคืนมาก่อนหน้าประกาศฉบับนี้ ไม่ต้องกรอกข้อมูล
6. ผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 1/2563 ต้องกรอกแบบฟอร์มการคืนค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยการคืนเงินค่าธรรมเนียมฯ จะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2563
7. หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ การจัดสอบผู้ควบคุมจะกลับมาดำเนินการอีกครั้ง ทั้งนี้ ท่านต้องทำการสมัครสอบตามขั้นตอนการสมัครสอบใหม่ทั้งหมด


ประกาศ ศสอ. เรื่องการเลื่อนสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปี 2563 ---> ดาวน์โหลด

ทางศูนย์สอบฯ ต้องขออภัยผู้สมัครสอบทุกท่านที่ไม่สามารถดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามกำหนดการได้ ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถอ่านหนังสือเตรียมสอบล่วงหน้าได้ โดยเมื่อสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะการณ์ปกติ ศูนย์สอบฯ จะรีบดำเนินการจัดสอบทันที

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ hsm.exam@gmail.com 065-478-5108 หรือ 065-539-3016 ในวันและเวลาราชการ

หน้าหลัก  |  ข่าวการจัดสอบ  |  รายละเอียดการสมัครสอบ  |  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  คุณสมบัติผู้สมัคร  |  ถาม-ตอบ
สมัครลงทะเบียนสอบ  |  ประกาศรายชื่อ  |  ติดต่อสอบถาม
© 2011 Ehwm-exam.com