ศูนย์สอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
หน้าหลัก | ข่าวการจัดสอบ | รายละเอียดการสมัครสอบ | ดาวน์โหลดเอกสาร | คุณสมบัติผู้สมัคร | ถาม-ตอบ | สมัครลงทะเบียนสอบ | ประกาศรายชื่อ | ติดต่อสอบถาม
 
สมัครลงทะเบียนสอบ
 
 
 
 
ระบบการลงทะเบียน ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ศสอ
 ข่าวการจัดสอบ

เลื่อนการรับสมัครสอบผู้ควบคุมระบบำบัดมลพิษครั้งที่ 2/2563

 

เลื่อนการรับสมัครสอบผู้ควบคุมระบบำบัดมลพิษครั้งที่ 2/2563

     สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เเละเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเป็นวงกว้างในปัจจุบัน ประกอบกับประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขยายระยะเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งกระทบขั้นตอนการรับสมัครสอบผู้ควบคุมฯ ทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารเเละของเสียอันตราย ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดสอบสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษครั้งที่ 2/2563 มีมติให้เลื่อนการรับสมัครสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษครั้งที่ 2/2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จะคลี่คลายลงและเข้าสู่สภาวะปกติ ซึ่งมติการเลื่อนรับสมัครสอบครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
 
     สำหรับการจัดสอบรอบ
1/2563 ที่ดำเนินการเลื่อนสอบจากเดือนมีนาคม 2563 เป็นพฤษภาคม 2563 นั้น ศูนย์สอบกำลังประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ทางศูนย์สอบจะรีบดำเนินการหาข้อสรุปร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และจะประกาศให้ทราบภายในวันที่ 20 เมษายน 2563 ในการนี้ ผู้สมัครสอบฯ โปรดติดตามประกาศจากเว็บไซต์ศูนย์สอบฯ อย่างใกล้ชิด


>>>
ข้อแนะนำสำหรับผู้สมัครสอบรอบ 1/2563

โปรดรอประกาศสำหรับมาตรการสำรับการจัดสอบผู้ควบคุมฯ ครั้ง1/2563 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2563 ก่อน และโปรดอย่าดำเนินการจองที่พักและชำระค่าเดินทางด้วยวิธีต่างๆ ล่วงหน้า

 

ทางศูนย์สอบฯ ต้องขออภัยผู้ต้องการสมัครสอบรอบที่ 2/2563 และผู้มีสิทธิ์สอบฯรอบ 1/2563 เป็นอย่างสูงที่ไม่สามารถดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามกำหนดการเดิมได้ ทั้งนี้ มาตรการที่ทางศูนย์สอบฯ ออกมา หรือที่กำลังจะดำเนินการประกาศในอนาคต ทางศูนย์สอบฯ ได้คำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครสอบเป็นอันดับแรก


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 hsm.exam@gmail.com 
 หรือ 06-5478-5107 065-539-3016 ติดต่อในวันเเละเวลาราชการ
คุณพรภวิษย์ ทองไพจิตร

หน้าหลัก  |  ข่าวการจัดสอบ  |  รายละเอียดการสมัครสอบ  |  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  คุณสมบัติผู้สมัคร  |  ถาม-ตอบ
สมัครลงทะเบียนสอบ  |  ประกาศรายชื่อ  |  ติดต่อสอบถาม
© 2011 Ehwm-exam.com