ศูนย์สอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
หน้าหลัก | ข่าวการจัดสอบ | รายละเอียดการสมัครสอบ | ดาวน์โหลดเอกสาร | คุณสมบัติผู้สมัคร | ถาม-ตอบ | สมัครลงทะเบียนสอบ | ประกาศรายชื่อ | ติดต่อสอบถาม
 
สมัครลงทะเบียนสอบ
 
 
 
 
ระบบการลงทะเบียน ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ศสอ
 ข่าวการจัดสอบ

เลื่อนการสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ รอบ 1 ปี 2563

     เลื่อนการจัดสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ รอบ 1/2563

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เเละเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทาง
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารเเละของเสียอันตราย ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดสอบสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษครั้งที่ 1/2563 เเละ ครั้งที่ 2/2563 มีมติให้เลื่อนการจัดสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษครั้งที่ 1/2563 จากช่วงเดือนมีนาคม 2563 ไปเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม 2563  โดยกำหนดการจัดสอบใหม่ เป็นดังตาราง ซึ่งมติการเลื่อนจัดสอบครั้งนี้ผ่านความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับการจัดสอบในรอบ 2/2563 ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิม

ไฟล์ประกาศเเจ้งเลื่อนสอบรอบ 1/2563 อย่างเป็นทางการ >>> click

ทางศูนย์สอบฯ ต้องขออภัยผู้ที่มีสิทธิ์สอบรอบ 1/2563 เป็นอย่างสูง ที่ไม่สามารถจัดสอบรอบ 1/2563 ให้เป็นไปตามกำหนดการเดิมได้ ทั้งนี้ ทางศูนย์สอบฯ ได้มีมาตรการในการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้เข้าสอบ ดังนี้

1. ดำเนินการย้ายรอบสอบให้ผู้มีสิทธิ์สอบรอบที่ 1/2563 เป็นดังกำหนดการใหม่ โดยการเลื่อนสอบนี้เป็นแบบอัตโนมัติ หากผู้มีสิทธิ์สอบรอบที่ 1/2563 สะดวกในวันเเละเวลาดังกล่าวไม่ต้องทำติดต่อกลับมายังศูนย์สอบฯ
2. กรณีผู้มีสิทธิ์สอบรอบที่ 1/2563 ไม่สะดวกในวันเเละเวลาดังกล่าว โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์สอบฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563
3. กรณีผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 1/2563 มีความประสงค์จะสมัครสอบรอบ 2/2563 ท่านสามารถดำเนินการสมัครได้ตามระยะเวลาเเละขั้นตอนการรับสมัครของรอบที่ 2/2563 ได้ตามปกติ

 

การดำเนินการ

ครั้งที่ 1/2563
(ปรับปรุง)

ครั้งที่ 2/2563
(ตามกำหนดการเดิม)

สมัครสอบ
ชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร
ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ

10 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563
(ดำเนินการเรียบร้อยเเล้ว)
1–30 เมษายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและแผนผังที่นั่งสอบ


   26 กุมภาพันธ์ 2563
(จะดำเนินการประกาศใหม่ 22 เมษายน 2563)

   20 พฤษภาคม 2563
วันสอบ
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
ผู้ควบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ 

ประกาศผลสอบ
  
3 พฤษภาคม 2563
10 พฤษภาคม 2563
17 พฤษภาคม 2563

   12 มิถุนายน 2563

   31 พฤษภาคม 2563
   7 มิถุนายน 2563
   14 มิถุนายน 2563

   30 มิถุนายน 2563สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ hsm.exam@gmail.com  หรือ 06-5478-5107 0655393016
คุณพรภวิษย์ ทองไพจิตร

หน้าหลัก  |  ข่าวการจัดสอบ  |  รายละเอียดการสมัครสอบ  |  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  คุณสมบัติผู้สมัคร  |  ถาม-ตอบ
สมัครลงทะเบียนสอบ  |  ประกาศรายชื่อ  |  ติดต่อสอบถาม
© 2011 Ehwm-exam.com