ศูนย์สอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
หน้าหลัก | ข่าวการจัดสอบ | รายละเอียดการสมัครสอบ | ดาวน์โหลดเอกสาร | คุณสมบัติผู้สมัคร | ถาม-ตอบ | สมัครลงทะเบียนสอบ | ประกาศรายชื่อ | ติดต่อสอบถาม
 
สมัครลงทะเบียนสอบ
 
 
 
 
ระบบการลงทะเบียน ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ศสอ
 ข่าวการจัดสอบ

ปฏิทินสอบปี 2563 รอบ 1 และ 2

    การจัดสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ รอบ 1 และ 2 พ.ศ. 2563


จัดสอบที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

รอบที่ 1/63 เริ่มรับสมัครวันที่ 10 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อทำการสมัครออนไลน์ในระบบแล้วกรุณาส่งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ
ตามขั้นตอนการสมัคร 
 
http://www.ehwm-exam.com/derscription.php

การดำเนินการ

ครั้งที่ 1/2563

ครั้งที่ 2/2563

สมัครสอบ
ชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร
ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ

10 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2563 1–30 เมษายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและแผนผังที่นั่งสอบ


   26 กุมภาพันธ์ 2563

   20 พฤษภาคม 2563
วันสอบ
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
ผู้ควบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ 

ประกาศผลสอบ
  
8 มีนาคม 2563
15 มีนาคม 2563
22 มีนาคม 2563

   10 เมษายน 2563

   31 พฤษภาคม 2563
   7 มิถุนายน 2563
   14 มิถุนายน 2563

   30 มิถุนายน 2563

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบวิชาละ 800 บาท  
(ใบเสร็จจะแจกให้ในวันสอบ หากต้องการก่อนรบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่)

หมายเหตุ

กรุณาตรวจสอบใบ payment ว่าเป็นของ ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาสยามสแควร์ เลขที่บัญชี 123-0-04062-9
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ hsm.exam@gmail.com  หรือ 0-2218-4252, 06-5478-5107 คุณพรภวิษย์ ทองไพจิตร

 

หน้าหลัก  |  ข่าวการจัดสอบ  |  รายละเอียดการสมัครสอบ  |  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  คุณสมบัติผู้สมัคร  |  ถาม-ตอบ
สมัครลงทะเบียนสอบ  |  ประกาศรายชื่อ  |  ติดต่อสอบถาม
© 2011 Ehwm-exam.com