ศูนย์สอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
หน้าหลัก | ข่าวการจัดสอบ | รายละเอียดการสมัครสอบ | ดาวน์โหลดเอกสาร | คุณสมบัติผู้สมัคร | ถาม-ตอบ | สมัครลงทะเบียนสอบ | ประกาศรายชื่อ | ติดต่อสอบถาม
 
สมัครลงทะเบียนสอบ
 
 
 
 
ระบบการลงทะเบียน ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ศสอ
 ข่าวการจัดสอบ

ระเบียบ ข้อปฏิบัติ เเละเอกสารที่ได้รับที่ที่นั่งสอบเพื่อให้การสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษเป็นไปอย่างเรียบร้อย เเละเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์แก่ผู้เข้าสอบ

ผู้เข้าสอบควรทำความเข้าใจกับระเบียบเเละข้อปฏิบัติรวมทั้งคำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารที่ผู้เข้าสอบจะได้รับที่ที่นั่งสอบ ดังนี้

         ระเบียบและข้อปฏิบัติในการสอบ 
 --> Click

          เอกสารที่ผู้เข้าสอบได้รับที่ที่นั่งสอบ --> Click

หน้าหลัก  |  ข่าวการจัดสอบ  |  รายละเอียดการสมัครสอบ  |  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  คุณสมบัติผู้สมัคร  |  ถาม-ตอบ
สมัครลงทะเบียนสอบ  |  ประกาศรายชื่อ  |  ติดต่อสอบถาม
© 2011 Ehwm-exam.com