ศูนย์สอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
หน้าหลัก | ข่าวการจัดสอบ | รายละเอียดการสมัครสอบ | ดาวน์โหลดเอกสาร | คุณสมบัติผู้สมัคร | ถาม-ตอบ | สมัครลงทะเบียนสอบ | ประกาศรายชื่อ | ติดต่อสอบถาม
 
สมัครลงทะเบียนสอบ
 
 
 
 
ระบบการลงทะเบียน ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ศสอ
 ข่าวการจัดสอบ
cs

เลื่อนการสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด 
20 เม.ย. 2563
ติดต่อสอบถาม 065-478-5108 หรือ 065-539-3016 ติดต่อในวันเเละเวลาราชการเท่านั้น...
อ่านรายละเอียด

cs

เลื่อนการรับสมัครสอบผู้ควบคุมระบบำบัดมลพิษครั้งที่ 2/2563 
31 มี.ค. 2563
ติดต่อสอบถาม 065-478-5107 หรือ 065-539-3016 ติดต่อในวันเเละเวลาราชการ...
อ่านรายละเอียด

cs

เลื่อนการสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ รอบ 1 ปี 2563 
28 ก.พ. 2563
ติดต่อสอบถาม 065-478-5108, 0655393016...
อ่านรายละเอียด

cs

ตรวจสอบข้อมูล พิมพ์เอกสารการสมัคร และการแก้ไขข้อมูล 
9 ก.ค. 2562
รบกวนผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลการสมัครให้เรียบร้อยก่อนการบันทึกข้อมูล...
อ่านรายละเอียด

cs

ประกาศผลสอบอย่างทางการ รอบ 4/2562 
6 ม.ค. 2563
ขึ้นทะเบียนสอบผ่าน 10 ม.ค. 2563...
อ่านรายละเอียด

cs

ปฏิทินสอบปี 2563 รอบ 1 และ 2 
17 ธ.ค. 2562
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...
อ่านรายละเอียด

cs

ระเบียบ ข้อปฏิบัติ เเละเอกสารที่ได้รับที่ที่นั่งสอบ 
21 พ.ย. 2562
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02 218 4252...
อ่านรายละเอียด

cs

คำชี้แจงการเข้าห้องสอบ: แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 
3 ก.ย. 2562
โปรดแต่งก่ายให้สุภาพเรียบร้อย...
อ่านรายละเอียด

cs

รายชื่อหน่วยงานฝึกอบรมที่กรมโรงงานฯรับรอง 
20 มิ.ย. 2562
เกียรติบัตรผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่รับรองเท่านั้นสามารถนำมาสมัครสอบได้...
อ่านรายละเอียด

cs

ตำราระบบบำบัดมลพิษ 
17 มิ.ย. 2554
ราคาและสถานที่จำหน่ายตำรา...
อ่านรายละเอียด

หน้าหลัก  |  ข่าวการจัดสอบ  |  รายละเอียดการสมัครสอบ  |  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  คุณสมบัติผู้สมัคร  |  ถาม-ตอบ
สมัครลงทะเบียนสอบ  |  ประกาศรายชื่อ  |  ติดต่อสอบถาม
© 2011 Ehwm-exam.com