ศูนย์สอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
หน้าหลัก | ข่าวการจัดสอบ | รายละเอียดการสมัครสอบ | ดาวน์โหลดเอกสาร | คุณสมบัติผู้สมัคร | ถาม-ตอบ | สมัครลงทะเบียนสอบ | ประกาศรายชื่อ | ติดต่อสอบถาม
 
สมัครลงทะเบียนสอบ
 
 
 
 
ระบบการลงทะเบียน ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ศสอ
 ข่าวการจัดสอบ
cs

ระเบียบ ข้อปฏิบัติ เเละเอกสารที่ได้รับที่ที่นั่งสอบ 
21 พ.ย. 2562
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02 218 4252...
อ่านรายละเอียด

cs

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เเละสถานที่สอบ รอบ 4/2562 
8 พ.ย. 2562
ติดต่อสอบถาม 065-478-5108, 02-218-4252...
อ่านรายละเอียด

cs

ประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการ รอบ 3/2562 
4 ต.ค. 2562
ขึ้นทะเบียนสอบผ่าน 11 ต.ค. 2562...
อ่านรายละเอียด

cs

คำชี้แจงการเข้าห้องสอบ: แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 
3 ก.ย. 2562
โปรดแต่งก่ายให้สุภาพเรียบร้อย...
อ่านรายละเอียด

cs

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่สอบ 
20 ส.ค. 2562
ติดต่อสอบถาม 02-218-4252...
อ่านรายละเอียด

cs

คำชี้แจงการสมัครสอบ: ตรวจสอบข้อมูลและพิมพ์เอกสารการสมัคร 
9 ก.ค. 2562
รบกวนผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลการสมัครให้เรียบร้อยก่อนการบันทึกข้อมูล...
อ่านรายละเอียด

cs

ปฏิทินสอบปี 2562 รอบ 3 และ 4 
17 พ.ค. 2562
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...
อ่านรายละเอียด

cs

รายชื่อหน่วยงานฝึกอบรมที่กรมโรงงานฯรับรอง 
20 มิ.ย. 2562
เกียรติบัตรผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่รับรองเท่านั้นสามารถนำมาสมัครสอบได้...
อ่านรายละเอียด

cs

ตำราระบบบำบัดมลพิษ 
17 มิ.ย. 2554
ราคาและสถานที่จำหน่ายตำรา...
อ่านรายละเอียด

หน้าหลัก  |  ข่าวการจัดสอบ  |  รายละเอียดการสมัครสอบ  |  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  คุณสมบัติผู้สมัคร  |  ถาม-ตอบ
สมัครลงทะเบียนสอบ  |  ประกาศรายชื่อ  |  ติดต่อสอบถาม
© 2011 Ehwm-exam.com