Exam News

ข่าวการจัดสอบ

ปฏิทินการจัดสอบครั้งที่ 3 และ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564

4 ต.ค. 2564

ปฏิทินการจัดสอบครั้งที่ 3 และ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564 ติดต่อสอบถาม 065 478 5107, 065 539 3016 หรือ 02 218 3949 ในวันและเวลาราชการ

เลื่อนการสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ครั้งที่ 3 ปี 2564

1 ต.ค. 2564

ติดต่อสอบถาม 065-478-5107 หรือ 065-539-3016 ในวันและเวลาราชการ

คำชี้แจงการเข้าห้องสอบ: แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

3 ก.ย. 2562

โปรดแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย

ตรวจสอบข้อมูล พิมพ์เอกสารการสมัคร และการแก้ไขข้อมูล

9 ก.ค. 2562

รบกวนผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลการสมัครให้เรียบร้อยก่อนการบันทึกข้อมูล

ตำราระบบบำบัดมลพิษ

31 พ.ค. 2564

รายละเอียดสถานที่จำหน่ายตำราระบบบำบัดมลพิษ

ติดต่อเรา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศูนย์สอบผู้ควบคุม) อาคารวิจัยจุฬาฯ ชั้น 8 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เบอร์โทรศัพท์
065 478 5107, 065 539 3019
02 218 3949, 02 218 3838

ติดต่อในวันและเวลาราชการ

ค้นหาใบสมัครสอบหรือเอกสารชำระค่าธรรมเนียม

กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำการค้นหา.