News

ประกาศผลสอบมาตรฐานฯ (อย่างไม่เป็นทางการ) ครั้งที่ 4 ปี 2566

การสอบมาตรฐานฯ ครั้งที่ 4 ปี 2566 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว 
ทางศูนย์สอบมาตรฐานฯ ขอประกาศผลสอบมาตรฐานฯ (อย่างไม่เป็นทางการ) 
โดยผู้เข้าสอบที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษได้นั้น 
ต้องได้ ผลสอบมาตรฐานฯ ≥ 65 คะแนน 

สำหรับการประกาศผลสอบมาตรฐานฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นเฉพาะรายบุคคล ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบผลสอบมาตรฐานฯ ดังลิงก์แนบ ซึ่งการเข้าสู่ระบบผู้เข้าสอบต้องกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิด (ค.ศ. เดือน วัน)

ตรวจผลสอบมาตรฐานฯ --> C L I C K

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 065-4785107, 02 218 3831 ทางอีเมล hsm.exam@gmail.com หรือ LINE OA : @HSM.EXAM ในวันและเวลาราชการเท่านั้น