News

ประกาศผลสอบมาตรฐานฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 อย่างเป็นทางการ

ประกาศผลการสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ

ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (อย่างเป็นทางการ)

 

การสอบมาตรฐานฯ ครั้งที่ 2 ปี 2565 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว ทางศูนย์สอบมาตรฐานฯ ขอประกาศผลสอบมาตรฐานฯ (อย่างเป็นทางการ) โดยผู้เข้าสอบที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษได้นั้น ต้องได้ ผลสอบมาตรฐานฯ ≥ 65 คะแนน 

สำหรับการประกาศผลสอบมาตรฐานฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นเฉพาะรายบุคคล ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบผลสอบมาตรฐานฯ ดังลิงค์แนบ ซึ่งการเข้าสู่ระบบผู้เข้าสอบต้องกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิด (ค.ศ. เดือน วัน)

ตรวจผลสอบมาตรฐานฯ --> C L I C K

สำหรับผู้เข้าสอบที่ได้ ผลสอบมาตรฐานฯ ≥ 65 คะแนน ทุกท่านต้องทำการขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษผ่านระบบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษในระบบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม C L I C K 
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ C L I C K 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 06 1602 5977, 06 5478 5107, 0 2218 3949 หรือ hsm.exam@gmail.com
ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

ค้นหาใบสมัครสอบหรือเอกสารชำระค่าธรรมเนียม

กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำการค้นหา.