News

ประกาศผลสอบมาตรฐานฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 อย่างเป็นทางการ

 ประกาศผลสอบมาตรฐานฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
(อย่างเป็นทางการ)การสอบมาตรฐานฯ ครั้งที่ 1 ปี 2565 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว ทางศูนย์สอบมาตรฐานฯ ขอประกาศผลสอบมาตรฐานฯ อย่างเป็นทางการ โดยผู้เข้าสอบที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษได้นั้น ต้องได้ ผลสอบ ≥ 65 คะแนน 

เพื่อความสะดวก ผู้เข้าสอบมาตรฐานฯ สามารกด Ctrl+F เพื่อค้นหารายชื่อของท่าน

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
ประกาศผลสอบมาตรฐานฯ อย่างเป็นทางการ click
ตรวจสอบผลคะแนน click

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ 
ประกาศผลสอบมาตรฐานฯ อย่างเป็นทางการ click
ตรวจสอบผลคะแนน click

ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 
ประกาศผลสอบมาตรฐานฯ อย่างเป็นทางการ click
ตรวจสอบผลคะแนน click


สำหรับ การขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษในระบบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม สามารถขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 25 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

คำแนะนำในการขึ้นทะเบียน
ผู้ขึ้นทะเบียนครั้งแรกให้เข้าระบบเพื่อยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ โดยชื่อที่ใช้ในการเข้าระบบครั้งแรก คือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสผ่าน คือ ปี คศ เดือนเกิด วันเกิด เช่น 19910101 หากผู้ผ่านการสอบท่านใดไม่สามารถเข้าระบบได้ สามารถติดต่อมาได้ที่ศูนย์สอบมาตรฐานฯ และในกรณีข้อมูลในระบบของผู้ที่สอบผ่านผิด หลังจากที่ท่านยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่อนุมัติเป็นที่เรียบร้อย ท่านสามารถดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ด้วยตนเอง 
 
ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษในระบบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม click
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ clickสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 06 5478 5107, 06 5539 3016, 06 1602 5977 หรือ hsm.exam@gmail.com

ค้นหาใบสมัครสอบหรือเอกสารชำระค่าธรรมเนียม

กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำการค้นหา.