News

ประกาศผลสอบมาตรฐานฯ ครั้งที่ 3 และ 4 ประจำปี 2564

ประกาศผลสอบมาตรฐานฯ ครั้งที่ 3 และ 4 ประจำปี 2564 อย่างเป็นทางการ


การสอบมาตรฐานฯ ครั้งที่ 3 และ 4 ปี 2564 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเเล้ว ทางศูนย์สอบมาตรฐานฯ ขอประกาศผลสอบมาตรฐานฯ อย่างเป็นทางการ โดยผู้เข้าสอบที่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษได้นั้น ต้องได้ ผลสอบ ≥ 65 คะแนน 


เพื่อความสะดวก ผู้เข้าสอบมาตรฐานฯ สามารกด Ctrl+F เพื่อค้นหารายชื่อของท่าน

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ

ประกาศผลสอบมาตรฐานฯ อย่างเป็นทางการ click
ตรวจสอบผลคะแนน click

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ 
ประกาศผลสอบมาตรฐานฯ อย่างเป็นทางการ click
ตรวจสอบผลคะแนน click

ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 
ประกาศผลสอบมาตรฐานฯ อย่างเป็นทางการ click
ตรวจสอบผลคะแนน click


สำหรับผู้ที่สอบผ่าน สามารถขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นผู้ควบคุมระบบำบัดมลพิษ ในระบบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565 เป็นต้นไป สำหรับผู้ขึ้นทะเบียนครั้งแรกให้เข้าระบบเพื่อยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ โดยชื่อที่ใช้ในการเข้าระบบครั้งแรก คือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน รหัสผ่าน คือ ปี คศ เดือนเกิด วันเกิด เช่น 19910101 หากผู้ผ่านการสอบท่านใดไม่สามารถเข้าระบบได้ สามารถติดต่อมาได้ที่ศูนย์สอบมาตรฐานฯ และในกรณีข้อมูลในระบบของผู้ที่สอบผ่านผิด หลังจากที่ท่านยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่อนุมัติเป็นที่เรียบร้อย ท่านสามารถดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ด้วยตนเอง 
 
ขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษในระบบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม click
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ clickสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 06 5478 5107, 06 5539 3016 หรือ hsm.exam@gmail.com

 
 
ค้นหาใบสมัครสอบหรือเอกสารชำระค่าธรรมเนียม

กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำการค้นหา.