News

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

ทางศูนย์สอบมาตรฐานฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 สำหรับสถานที่สอบจะประกาศอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 

ผู้สมัครสอบที่ไม่มีชื่อตามประกาศ แต่ได้ทำการสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว และผู้มีสิทธิ์สอบที่ไม่สามารถมาสอบได้ในวันและเวลาตามประกาศเลื่อนสอบฯ สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 24 กันยายน 2564

 


ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ  สอบวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ตรวจสอบรายชื่อ  --> Click

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ 
สอบวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ตรวจสอบรายชื่อ --> Click

ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม สอบวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ตรวจสอบรายชื่อ  --> Click
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
หากท่านที่ใช้ google chrome ไม่สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ลองใช้ internet explorer ในการค้นหา เเละหากมีข้อสงสัย ติดต่อ 065-4785107, 065-5393019 หรือ hsm.exam@gmail.com

ค้นหาใบสมัครสอบหรือเอกสารชำระค่าธรรมเนียม

กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อทำการค้นหา.