การสอบตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 - มิถุนายน 2562 กรุณาติดต่อภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ โทร. 0-2797-0999 ต่อ 1002, 1003

 
 ศูนย์สอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
หน้าหลัก | ข่าวการจัดสอบ | รายละเอียดการสมัครสอบ | ดาวน์โหลดเอกสาร | คุณสมบัติผู้สมัคร | ถาม-ตอบ | สมัครลงทะเบียนสอบ | ประกาศรายชื่อ | ติดต่อสอบถาม
 
สมัครลงทะเบียนสอบ
 
 
ประกาศรายชื่อ
 

สำรวจผู้สมัครที่ต้องการให้จัดสอบ
ในระดับภูมิภาค

ประเภท
บำบัดมลพิษน้ำ
บำบัดมลพิษอากาศ
จัดการกากอุตสาหกรรม
ชื่อ
นามสกุล
จังหวัด
เบอร์โทร
 
 
ระบบการลงทะเบียน ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ศสอ
 ข่าวการจัดสอบ

ผลสอบครังที่ 1-2561

 ประกาศผลคะแนนสอบ รอบ 1/2561


ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ --> CLICK

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ --> CLICK


ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม  --> CLICK

เพื่อความสะดวกในการหารายชื่อสามารถกด Ctrl+F เพื่อค้นหาชื่อตนเองได้คะ


**สำหรับผู้ที่สอบผ่าน ระบบการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม   สามารถขึ้นทะเบียนได้แล้วผ่านทางเว็บไซต์ Link 

ทั้งนี้สามารถอ่านคู่มือการขึ้นทะเบียนได้ที่ ดาวน์โหลดคู่มือ

ทั้งนี้ศูนย์สอบจะส่งอีเมล์แจ้งเตือนให้ขึ้นเบียนกับผู้สอบผ่านทุกท่านอีกครั้งค่ะ หากผู้สอบผ่านท่านใดมีความประสงค์เปลี่ยนที่อยู่กรุณาแจ้งที่ hsm.exam@gmail.com ก่อนวันที่ 25 เมษายน 61 ค่ะ
กรณีที่คำนำหน้า ชื่อ-สกุล ไม่ถูกต้อง หรือพบปัญหาในการขึ้นทะเบียนกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่ 02-218-3949

หน้าหลัก  |  ข่าวการจัดสอบ  |  รายละเอียดการสมัครสอบ  |  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  คุณสมบัติผู้สมัคร  |  ถาม-ตอบ
สมัครลงทะเบียนสอบ  |  ประกาศรายชื่อ  |  ติดต่อสอบถาม
© 2011 Ehwm-exam.com