การสอบตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 - มิถุนายน 2562 กรุณาติดต่อภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ โทร. 0-2797-0999 ต่อ 1002, 1003

 
 ศูนย์สอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
หน้าหลัก | ข่าวการจัดสอบ | รายละเอียดการสมัครสอบ | ดาวน์โหลดเอกสาร | คุณสมบัติผู้สมัคร | ถาม-ตอบ | สมัครลงทะเบียนสอบ | ประกาศรายชื่อ | ติดต่อสอบถาม
 
สมัครลงทะเบียนสอบ
 
 
ประกาศรายชื่อ
 

สำรวจผู้สมัครที่ต้องการให้จัดสอบ
ในระดับภูมิภาค

ประเภท
บำบัดมลพิษน้ำ
บำบัดมลพิษอากาศ
จัดการกากอุตสาหกรรม
ชื่อ
นามสกุล
จังหวัด
เบอร์โทร
 
 
ระบบการลงทะเบียน ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ศสอ
 ข่าวการจัดสอบ

ปฏิทินสอบ ปี 2561

  กำหนดการจัดสอบผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ รอบ 1 และ 2 พ.ศ. 2561


จัดสอบที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

รอบที่ 1- 2561 เริ่มรับสมัครวันที่ 10 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อทำการสมัครออนไลน์ในระบบแล้วกรุณาส่งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ
ตามขั้นตอนการสมัคร 
 
http://www.ehwm-exam.com/derscription.php

การดำเนินการ

ครั้งที่ 1/2561

ครั้งที่ 2/2561

สมัครสอบ
ชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร
ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ


10 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 61 1 เมษายน - 30 เมษายน 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและแผนผังที่นั่งสอบ


   26 กุมภาพันธ์ 61


   11 พฤษภาคม 61

วันสอบ
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ
ผู้ควบคุมระบบการจัดการกากอุตสาหกรรม

ประกาศผลสอบ

   4  มีนาคม 61
   11 มีนาคม 61
   18 มีนาคม 61

   5 เมษายน 61

   20 พฤษภาคม 61
   27 พฤษภาคม 61
   3   มิถุนายน 61

   25 มิถุนายน 61


ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบวิชาละ 800 บาท  (ใบเสร็จจะแจกให้ในวันสอบ หากต้องการก่อนรบกวนแจ้งเจ้าหน้าที่)

ท่านที่สมัครผ่านระบบเสร็จแล้ว แต่ไม่สามารถ Print ได้ (เนื่องจากปิดหน้าเว็บไปก่อน) กรุณาแจ้งชื่อ-สกุล พร้อมระบุว่า "ขอรับลิงค์สำหรับปริ้นท์เอกสารสอบ" ที่อีเมล์ hsm.exam@gmail.com

หมายเหตุ

กรุณาตรวจสอบใบ payment ว่าเป็นของ ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาสยามสแควร์ เลขที่บัญชี 123-0-04062-9
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ hsm.exam@gmail.com  หรือ 0-2218-3949 ติดต่อคุณหทัยกานต์ แก้วมิตร 

** กรณีที่ผู้สมัครจ่ายค่าธรรมเนียมด้วยวิธีอื่นๆ นอกเหนือจากการใช้ ใบ payment ที่ระบบจัดทำให้ เช่น การจ่ายด้วยวิธีการโอนผ่านธนาคาร ATM หรือระบบ online banking 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสยามสแควร์ เลขบัญชี 123-0-04062-9  

ชื่อบัญชี   โครงการพัฒนาหน่วยฝึกอบรมและบริการวิชาการ

ทั้งนี้การจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสอบด้วยวิธีอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการนำใบ payment ที่ระบบออกให้ จะได้รับการออกใบเสร็จที่ช้ากว่าปกติ เนื่องจากจะต้องลำดับสิทธ์ให้กับผู้จ่ายค่าธรรมเนียมด้วยใบ payment ก่อนค่ะ

 หน้าหลัก  |  ข่าวการจัดสอบ  |  รายละเอียดการสมัครสอบ  |  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  คุณสมบัติผู้สมัคร  |  ถาม-ตอบ
สมัครลงทะเบียนสอบ  |  ประกาศรายชื่อ  |  ติดต่อสอบถาม
© 2011 Ehwm-exam.com