การสอบตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 - มิถุนายน 2562 กรุณาติดต่อภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ โทร. 0-2797-0999 ต่อ 1002, 1003

 
 ศูนย์สอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
หน้าหลัก | ข่าวการจัดสอบ | รายละเอียดการสมัครสอบ | ดาวน์โหลดเอกสาร | คุณสมบัติผู้สมัคร | ถาม-ตอบ | สมัครลงทะเบียนสอบ | ประกาศรายชื่อ | ติดต่อสอบถาม
 
สมัครลงทะเบียนสอบ
 
 
ประกาศรายชื่อ
 

สำรวจผู้สมัครที่ต้องการให้จัดสอบ
ในระดับภูมิภาค

ประเภท
บำบัดมลพิษน้ำ
บำบัดมลพิษอากาศ
จัดการกากอุตสาหกรรม
ชื่อ
นามสกุล
จังหวัด
เบอร์โทร
 
 
ระบบการลงทะเบียน ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ
ศสอ
 ข่าวการจัดสอบ

ประกาศผลคะแนนสอบ รอบ 2/2559

ประกาศ

ผู้สอบผ่านรอบ 2/59 สามารถขึ้นทะเบียนได้แล้วค่ะ


ผ่านทางเว็บไซต์ 

http://nsers.diw.go.th/diw/


 ประกาศผลคะแนนสอบ รอบ 2/2559


ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ --> CLICK

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ --> CLICK


ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม  --> CLICK


เพื่อความสะดวกในการหารายชื่อสามารถกด Ctrl+F เพื่อค้นหาชื่อตนเองได้คะ

**สำหรับผู้ที่สอบผ่าน ระบบการขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  

จะเปิดให้ผู้สอบผ่านในรอบ 2/59 
ขึ้นทะเบียนตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559
เลื่อนกำหนดการขึ้นทะเบียนเป็นวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559
ผ่านทางเว็บไซต์ 
http://nsers.diw.go.th/diw/


กรณีที่คำนำหน้า ชื่อ-สกุล ไม่ถูกต้อง หรือพบปัญหาในการขึ้นทะเบียนกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ที่ 02-218-3949

หน้าหลัก  |  ข่าวการจัดสอบ  |  รายละเอียดการสมัครสอบ  |  ดาวน์โหลดเอกสาร  |  คุณสมบัติผู้สมัคร  |  ถาม-ตอบ
สมัครลงทะเบียนสอบ  |  ประกาศรายชื่อ  |  ติดต่อสอบถาม
© 2011 Ehwm-exam.com